The Uncivil Eccentricity

Dead Egyptian Blues

Vem som bestämmer om färdtjänsten

Färdtjänsten är till för äldre och funktionshindrade. Det är Trafiknämnden som ser till att det fungerar. De planerar och upphandlar trafiktjänster såsom till exempel färdtjänst och då får företag som kommer med de bästa offerterna kanske möjligheten att få tjänsten. I Östersund har ett bolag fått rätten att köra och de är mycket duktiga. Det behöver inte nödvändigtvis vara de billigaste, det finns många parametrar man ska tänka på. Det ska finnas tillräckligt med fordon, utbildade förare, lämpliga personer och en del annat för att man ska kunna vinna upphandlingen. Vi har det bra i Sverige med en sådan tjänst.